Kredito atostogos iki 3 6 mėn. Kredito palūkanos nesikeičia!

Kredito gavimo sąlygos

 • Susipažinti su sutarties sąlygomis (atsidarys atskirame lange)
 • UAB „NORDECUM“ PASLAUGŲ IR OPERACIJŲ ĮKAINIAI
 • Ginčų nagrinėjimas
 • Skundo pareiškėjas turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, skundo esmę, svarbias detales ir aplinkybes, taip pat skundą pagrindžiančius įrodymus. Skundas turi būti parašytas aiškiai, suprantamai, valstybine kalba, pasirašyta skundo pareiškėjo arba jam juridiškai atstovaujančio asmens.

  Skundai turi būti pateikiami raštiška forma (registruotu laišku arba asmeniškai) kreditoriui adresu Naugarduko g. 97, 03160 Vilnius.

  Skundas bus apsvarstytas per 14 dienų. Išskirtiniais atvejais šis terminas gali būti pratęstas, prieš tai informavus skundo pareiškėją.

  Pareiškėjas, kurio netenkina atsakas į skundą, turi teisę kreiptis į Lietuvos banką (LB) per 3 mėnesius nuo netenkinančio atsakymo dienos. Jei į skundą nebuvo atsakyta, pareiškėjas turi teisę kreiptis į Lietuvos banką per 3 mėnesius nuo paskutinės dienos, kai į skundą turėjo būti atsakyta. Pareiškėjas, manantis, kad jo teisės arba teisiniai interesai sutartyje nurodytomis sąlygomis buvo pažeisti, turi teisę kreiptis į teismą. Pareiškėjo kreipimasis į LB nepanaikina pareiškėjo teisės kreiptis į teismą.

  Pareiškėjų skundai svarstomi nemokamai.
 • Klientų asmens duomenų tvarkymo principai UAB „Nordecum“
 • Duomenų tvarkytojų sąrašas